دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی در فروشگاه حاضر موجود می باشد .

محل لوگو

گزارش تخصصی هنرآموز رشته طراحی و دوخت

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساختمان

گزارش تخصصی هنرآموز رشته گرافیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تربیت بدنی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته هنرهای تجسمی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته خوشنویسی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقاشی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کامپیوتر

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نمایش

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی معماری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکترونیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته الکتروتکنیک

گزارش تخصصی هنرآموز رشته تاسیسات

گزارش تخصصی هنرآموز رشته ساخت و تولید

گزارش تخصصی هنرآموز رشته حسابداری

گزارش تخصصی هنرآموز رشته نقشه کشی عمومی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته صنایع دستی

گزارش تخصصی هنرآموز رشته چاپ

گزارش تخصصی هنرآموز رشته کودکیاری

گزارش تخصصی دبیر فلسفه و منطق

گزارش تخصصی دبیر ادبیات فارسی

گزارش تخصصی دبیر کار و فناوری

گزارش تخصصی انباردار

گزارش تخصصی سرپرست خوابگاه

گزارش تخصصی دبیر تربیت بدنی و ورزش

گزارش تخصصی دبیر جغرافیا

گزارش تخصصی دبیر علوم تجربی

گزارش تخصصی دبیر زبان انگلیسی

گزارش تخصصی دبیر هنر

گزارش تخصصی دبیر تاریخ

گزارش تخصصی مشاور

گزارش تخصصی معاون و مربی پرورشی

گزارش تخصصی معاون فنی

گزارش تخصصی معاون آموزشی

گزارش تخصصی معاون اجرایی

گزارش تخصصی معاون عمومی

گزارش تخصصی مدیر

گزارش تخصصی مربی بهداشت

گزارش تخصصی خدمتگزار

گزارش تخصصی دبیر دینی عربی

گزارش تخصصی دبیر مطالعات اجتماعی و علوم اجتماعی

گزارش تخصصی دبیر ریاضی

گزارش تخصصی دبیر فیزیک

گزارش تخصصی دبیر شیمی

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه لطفا ایمیل خود را ثبت نمائید

Captcha

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 222
  • بازدید دیروز : 836
  • بازدید کل : 311152

دانلودگزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی کاهش مشکل پرخاشگری دانش آموزم افشین در کلاس.


دانلودگزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی کاهش  مشکل پرخاشگری دانش آموزم افشین در کلاس.

دانلودگزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی کاهش مشکل پرخاشگری دانش آموزم افشین در کلاس.در قالب ورد وقابل ویرایش در24 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی

گردآوری اطلاعات شواهد(1)

ابتدا رفتارهای افشین را زير نظر گرفتم وبه دقت مشاهده می کردم . وقتی برای اولين بار به كلاس رفتم از فراگيران خواستم خودشان را معرفی نمايند . وقتی به ( افشین ) رسيدم ديدم با صدای بلندی خود را معرفی نمود. به طوری كه با اين كار خود ديگر دانش آموزان را نيز متوجه خود ساخت. و وقتي ديگر دانش آموزان خود را معرفی مي كردند او به شكلی مي خواست آنها را مسخره نمايد . وقتی ديگر دانش آموزان در اوقات فراغت با يكديگر صحبت مي كردند ايشان مي گفت كه سر و صدا نكنيد . من حوصله سرو صدای شما را ندارم و سرم را به درد می آوريد. افشین با ديگر دانش آموزان دعوا می كرد ودانش آموزان دائماً از او نزد من شكايت می كردند. وقتی در روی تخته مطلبی می نوشتم او صدا در می آورد. و ديگر دانش آموزان را اذيّت می كرد بطوريكه نظم كلاس را بر هم می زد ود رچنين محيطی آموزش امكان پذ ير نبود. ابتدا احساس كردم شايد ضعف از خودم باشد که ايشان اينچنين می كند به همين علت در زنگ تفریح در مورد افشین از دبیران دیگر سوال كردم ایشان گفتند كه افشین از اول چنين بوده است ولي چون بيماری سردرد دارد بهتر است كه شما هم كارش نداشته باشید. سپس با دیگر همکاران نیز صحبت نمودم آنان نيز گفتند كه خدا به دادتان برسد ! افشین دانش آموزی بی ادب ، پررو، شلوغ، تنبل وبيمار است . ولی چون بيماری سردرد دارد بهتراست كه به حال خود رهايش كنيد . سپس پدر ايشان را به آموزشگاه دعوت نمودیم. از او پرسيدیم رفتار افشین در خانه چگونه است ؟ ايشان گفتند : كه ما از دست او به تنگ آمده ايم . به حرف های ما گوش نمی دهد . بد اخلاق است. به در سهايش توجه نمی كند . ودر نهايت گفت : كه ايشان بيماری سردرد دارد و هنگاميكه هوا سرد است بهتر است كه در زنگ تفریح در كلاس بماند. از ايشان پرسيدم كه آيا برای درمان سردرد ايشان اورا به پزشك برده ايد ؟ ايشان جواب داد كه چند ين بار برده ايم ولی خوب نشده است.وقتی به خاطر كار نابهنجارش به او تذكر می دادیم ايشان با لحن بدی جواب می داد. يك روز از اوخواستم كه به خاطر بی ادبی اش که بدون اجازه واردکلاس شده بود ، از دانش آموزان دیگر معذرت بخواهد ولی ايشان معذرت نخواست هر چه اصرار كردم فايده ای نكرد و ايشان مغرورانه به ما نگاه می كرد باصحبت درموردمشکل به این نتیجه رسیدم كه اين دانش آموز تقصيری ندارد! بلكه روابط غلط خانوادگی ، او را به اين شكل بار آورده است در واقع ايشان دارای مشكل رفتاری ورواني است كه بايد حل شود. ابتدا مسئله را با يكی از استادان در ميان گذاشتم و ايشان راهنمايی های لازم را جهت حل مشكل ارائه نموند . سپس با دو تن از همکاران باسابقه در اين زمينه مشورت كردم اينها نيز راهنمايهای لازم را عرضه داشتند .

تجزيه و تحليل وتفسيرها:

افشین نوجوانی است پرخاشگر كه در گوشه كلاس می نشيند با صدای بلند خود را معرفی می كند. ديگران را مسخره مي كند، بيشتر مواقع سرش درد مي كند .حتي با دبیر خود لج باز است و مزاحمت ايجاد مي كند. او بد اخلاق است از نظر درسي ضعيف است . بي حوصله ا ست . پررواست . به ديگران حسودی مي كند.با بررسي رفتار هاي افشین اين سوال ايجاد گرديد كه چرا اين چنين مي كند؟ هدف او از اين كارها چيست؟ با اين كارها مي خواهد چه بگويد؟ چه عللي باعث شده كه خود را به اين صورت مطرح كند.به نظر مي رسد زمان خاصی براي بروز نا بهنجاری های او وجود ندارد واو در موقعيت های مختلف از خود رفتارهاي نا بهنجار را نشان مي دهد . واز اينكه نظم كلاس به هم مي خوردخوشحال می شودواین واقعاً ناراحت كننده است . ولی تحقيقات متعددنيز نشان می دهند كه با نوجوان بايد با ملايمت ومحبت رفتارنمود . ونبايد دانش آموزان تنبيه يا تحقير شوند.

واقعيت اين است كه من گير كرده بودیم كه چكار بكنم . چند بار پدرش را به مدرسه دعوت كردم ، چندين بار تذكر دادم .ولی هيچ كدام مشكل را حل نكرد. تمامی دبیران عقيده داشتند كه اورا به حال خود رها كنم . چون استدلال می كردند كه اصلاح شدنی نيست . مسئله را با دو تن از مشاوران در ميان گذاشتیم . آنها را هنماييهای لازم جهت تغيير رفتار ارائه نمودند. سپس به دنبال كتابهای روانشناسی رفتم تا ببينم مشكل چيست ؟ وچگونه میتوانم مشكل را حل نمايم؟ با صحبتهايی كه با پدرافشین انجام دادم. فهميدم كه والدين ، با ايشان بد رفتاری می كنند . وبه خواسته های او چندان توجهی نمی كنند وبعد از اینکه كه برادرش متولد شده است . والدين او بيشتر به برادرش سرگرم شده اند واورا فراموش كرده اند . بنابراين مورد بی مهری والدين قرار گرفته است . در نتيجه به خاطر ناكامی در جلب محبت ، مجبور شده است به پرخاشگری ولج بازی دست بزند . اين عمل خود ، دوباره روابط والدين را با ايشان تيره تر كرده است . و در نتيجه به او بر چسب های منفی متعددی توسط والدين زده شده است . به اين ترتيب يك نوجوان معصوم ، به يك فرد نابهنجار تبديل شده است . وقتی چنين نوجوانانی به مدرسه مي روند . در مدرسه نيز مورد بی مهری دبیر مدرسه قرار می گيرند و بيشترسعی مي كنند ازدست چنين دانش آموزی خلاص شوند ودر مدرسه نيز برچسبهای منفي به نوجوان زده می شود و به اين ترتيب سر نوشت نوجوان تغيير مي كند و در نهايت علاوه از مشكلات فردی ، مشكلات اجتماعی نيز افزايش می يابد. به اين ترتيب برای حل مشكل بايد از يك جايی آغاز می كردم . تا با ايشان بتوانم رابطه دوستی بر قرار نمايم تا به ايشان بفهمانم كه ايشان نزد من ودیگردبیران مدرسه طرد شده نيست. ولی نمی توانستم بطور مستقيم به او بگویم كه می خواهم با تو دوست شوم . اولين قدم پيدا كردن ويژگی های مثبت بود با مطا لعه كتابهای روانشناسی ورا هنمايی همكاران و اساتیدمشاوره ، فهميدم كه ابتدا بايد نگرش را نسبت به خود و دبیر ووالدين او تغيير دهم . برای اينكار بايد نكات مثبت را پيدا می كردیم وتغيير نگرش را از نقاط قوت او شروع می كردم .افشین به خاطر اينكه بعد از او برادرش به دنيا آمده بود و والدينش از روی نا آگاهی به وی بی توجه شده بودند و برای جلب توجه والدين رفتارهای نابهنجاررا پيشه خود ساخته است .به همين خاطر اولين كاری كه انجام دادم ايشان را به عنوان سرگروه ومسئول پخش تغذیه آموزشگاه انتخاب نمودم. اما دانش آموزان دیگر از اين كار من ناراحت شدند ومی گفتند كه افشین آنهارا اذيت خواهد كرد . ولی بنده دانش آموزان را قانع كردم كه ما از قبل نمی توانيم در مورد كسی داوری كنيم. اتفاقاً به نظر مان با توجه به شناختی كه از افشین دارم فكر می كنم شايستگی پذیرش مسئولیت درمدرسه را دارد و به شكل بهتری کارها رااداره خواهد كرد . با اين حرفها می خواستم احساس مسئوليت وهمكاری را در ايشان شكوفا نمايم .ولی با اينحال با همکلاسیهای خود در گير بود . ولی آنها را به آرامش دعوت می كردم سپس پدر ش را به مدرسه دعوت كردم واز ايشان خواستم كه بين فرزندان فرق نگذارند وبه او بيشتر توجه ومحبت نمايد وبا ايشان بد رفتاری نكنند. ...

منابع :

1- لورابرک .(1389). روانشناسی رشد . (مترجم: یحیی سیدافشینی )(تهران :نشر ارسباران .

2- کریمی،دکتریوسف.(1389).اختلالات رفتاری . تهران : نشرساوالان.

3- شعاری نژاد، علی اكبر.(1382). روانشناسی يادگيری . تهران: انتشارات توس

4- شفيع آبادی، عبداله.(1374).راهنمايی ومشاوره دانش آموزان. تهران: انتشارات سمت.

5- قاسمی پويا، اقبال. (1381). راهنمای عملی پژوهش در عمل. تهران: چاپ افست.

6- مير كمالی.سيد افشین.(1389). روابط انسانی در آموزشگاه. تهران: یسطرون.

7- ميلانی فر، بهروز.(1388). روانشناسی نوجوانان ونوجوانان استثتايی. تهران: قوس.

8- نلسون ، ریتاولکس ، الن سی ، ایزارائل. ( 1379). اختلالات رفتاری.( مترجم: افشین تقی منشی طوسی). مشهد: انتشارات آستان قدس رضوی .

9- سیف ، دکترعلی اکبر .( 1390) . تغییررفتارورفتاردرمانی نظریه هاوروشها .تهران : نشردوران

10- چرا دانش آموزان حسادت می کنند . ( 1-12-90 ) .

11- اختلال بیش فعالی ( 18-2-91 ).

12- لجاجت و کج خلقی در دانش آموزان . ( 28-1-1391) .

 

دانلودگزارش تخصصی دبیرریاضی چگونگی کاهش مشکل پرخاشگری دانش آموزم افشین در کلاس.در قالب ورد وقابل ویرایش در24 صفحه بهترین نمونه درفضای مجازی دراین قسمت خریدو دانلودکنید.

 


مبلغ قابل پرداخت 2,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

دانلود گزارش تخصصی نمونه گزارش تخصصی کلیه پست های سازمانی

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما